لوله های عراق

لوله های شرکت آذراتصال

لوله های صادراتی با قابلیت سفارش سازی

  • امکان تولید در سایز های متنوع
  • امکان تولید در رنگ های متوع
  • تولید لوله از سایز 30 الی 6 متر
  • با قابلیت تولید لوله در کیفیت های متنوع
  • امکان تولید لوله به صورت کوپله یا معمولی
  • امکان تولید لوله به صورت سطح ساده یا شیاردار