شرکت پی وی سی آذر اتصال

تولید کننده لوله و اتصالات پلیکا (پی وی سی)

لوله پلیکا (پی وی سی) آذر اتصال
اتصالات پلیکا (پی وی سی) آذر اتصال

دسته بندی محصولات

آبرسانی2

لوله پلیکا آبرسانی آذراتصال

استخری

لوله پلیکا استخری آذر اتصال

برقی2

لوله پلیکا برقی آذراتصال

ناودانی

لوله پلیکا ناودانی آذر اتصال

آذراتصال

اتصالات پلیکا آذر اتصال

فیت

اتصالات پلیکا آذر فیت

امین

اتصالات پلیکا امین اتصال

istockphoto-979549762-612x612 copy

لوله پلیکا فاضلابی آذر اتصال

لیست قیمت محصولات آذر اتصال

نام محصول
اینچ
سایز و ضخامت
فشار
وزن
قیمت
لوله پلیکا فاضلابی سایز 9.2*315، لوله فاضلابی پی وی سی 12 اینچ آذر اتصال
12
9.2*315
77.4
5,108,400 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
12
9.2*315
77.4
5,108,400 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 7.7*315، لوله فاضلابی پی وی سی 12 اینچ آذر اتصال
4,356,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
4,356,000 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 6.2*315، لوله فضلابی پی وی سی 12 اینچ آذر اتصال
3,498,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
3,498,000 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 6.2*250، لوله فاضلابی پی وی سی 10 اینچ آذر اتصال
2,824,800 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
2,824,800 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 4.9*250، لوله فاضلابی پی وی سی 10 اینچ آذر اتصال
2,178,000 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
2,178,000 تومان
لوله پلیکا فاضلابی سایز 4.9*200، لوله فاضلابی پی وی سی 8 اینچ آذر اتصال
1,755,600 تومان
اینچ
سایز و ضخامت
کاربرد
وزن
قیمت
1,755,600 تومان