شرکت پی وی سی آذر اتصال

تولید کننده لوله و اتصالات پلیکا (پی وی سی)

شرکت پی وی سی آذر اتصال با به کارگیری تجهیزات مدرن و همچنین پرسنل مجرب تولید کننده لوله و اتصالات پلیکا با بهترین کیفیت میباشد که در مقابل فشار از خود مقاومت بسیار ویژه ای نشان میدهد.

همچنین شرکت پی وی سی آذراتصال بزرگترین تولیدکننده لوله و اتصالات پی وی سیPVC در شمال غرب کشور میباشد.

محصولات آذر اتصال

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

لوله پلیکا فاضلابی سایز 9.2*315 – لوله پی وی سی 12 اینچ آذر اتصال

12

11

2

12

5,108,400 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

12

11

2

12

5,108,400 تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز 7.7*315 – لوله پی وی سی 12 اینچ آذر اتصال

4,356,000 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

4,356,000 تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز 6.2*315 – لوله پی وی سی 12 اینچ آذر اتصال

3,498,000 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

3,498,000 تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز 6.2*250 – لوله پی وی سی 10 اینچ آذر اتصال

2,824,800 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

2,824,800 تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز 4.9*250 – لوله پی وی سی 10 اینچ آذر اتصال

2,178,000 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

2,178,000 تومان

لوله پلیکا فاضلابی سایز 4.9*200 – لوله پی وی سی 8 اینچ آذر اتصال

1,755,600 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

1,755,600 تومان

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

لوله پلیکا آبرسانی سایز 7.7*250 – لوله پی وی سی 10 اینچ آذر اتصال

3,300,000 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

3,300,000 تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز 7.7*200 – لوله پی وی سی 8 اینچ آذر اتصال

2,673,000 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

2,673,000 تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز 6.2*160 – لوله پی وی سی 6 اینچ آذر اتصال

1,755,600 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

1,755,600 تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز 4.8*125 – لوله پی وی سی 5 اینچ آذر اتصال

1,056,000 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

1,056,000 تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز 4.2*110 – لوله پی وی سی 4 اینچ آذر اتصال

811,800 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

811,800 تومان

لوله پلیکا آبرسانی سایز 2.7*110 – لوله پی وی سی 4 اینچ آذر اتصال

558,400 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

558,400 تومان

لوله های ناودانی

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

لوله پلیکا ناودانی سایز 2.5*125 – لوله پی وی سی 5 اینچ آذر اتصال

541,200 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

541,200 تومان

لوله پلیکا ناودانی سایز 2.2*110 – لوله پی وی سی 4 اینچ آذر اتصال

422,400 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

422,400 تومان

لوله پلیکا ناودانی سایز 1.8*90 – لوله پی وی سی 3 اینچ آذر اتصال

283,800 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

283,800 تومان

لوله پلیکا ناودانی سایز 1.5*63 – لوله پی وی سی 2 اینچ آذر اتصال

204,600 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

204,600 تومان

لوله های استخری

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

متراژ

تعداد در بسته

قیمت

لوله پلیکا استخری سایز 6.6*110 – لوله پی وی سی 4 اینچ آذر اتصال

1,312,500 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

1,312,500 تومان

لوله پلیکا استخری سایز 6.7*90 – لوله پی وی سی 3 اینچ آذر اتصال

1,080,000 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

1,080,000 تومان

لوله پلیکا استخری سایز 5.6*75 – لوله پی وی سی 2.1/2 اینچ آذر اتصال

847,500 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

847,500 تومان

لوله پلیکا استخری سایز 4.7*63 – لوله پی وی سی 2 اینچ آذر اتصال

536,200 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

536,200 تومان

لوله پلیکا استخری سایز 3.7*50 – لوله پی وی سی 1.1/2 اینچ آذر اتصال

352,500 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

352,500 تومان

لوله پلیکا استخری سایز 3*40 – لوله پی وی سی 1.1/4 اینچ آذر اتصال

235,500 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

کاربرد

وزن

قیمت

235,500 تومان

لوله های برقی

نام محصول

سایز و ضخامت

تعداد در بسته

متراژ

قیمت

هیچ داده ای یافت نشد

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

زانو 90 درجه سایز 75– اتصالات زانو 90-75پی وی سی آذر اتصال

16,690 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

16,690 تومان

زانو 45 درجه فشارقوی سایز 110 – اتصالات زانو 45 فشارقوی-110 پی وی سی آذر اتصال

63,080 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

63,080 تومان

زانو 90 درجه سایز 160 – اتصالات زانو 90-160 پی وی سی آذر اتصال

91,400 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

91,400 تومان

زانو 90 درجه سایز 125 – اتصالات زانو 90-125 پی وی سی آذر اتصال

45,500 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

45,500 تومان

زانو 90 درجه سایز 110 – اتصالات زانو 90-110 پی وی سی آذر اتصال

33,980 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

33,980 تومان

زانو 90 درجه سایز 90 – اتصالات زانو 90-90 پی وی سی آذر اتصال

25,060 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

25,060 تومان

نام محصول

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

زانو 90 درجه سایز 75– اتصالات زانو 90-75پی وی سی آذر اتصال

16,690 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

16,690 تومان

زانو 45 درجه فشارقوی سایز 110 – اتصالات زانو 45 فشارقوی-110 پی وی سی آذر اتصال

63,080 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

63,080 تومان

زانو 90 درجه سایز 160 – اتصالات زانو 90-160 پی وی سی آذر اتصال

91,400 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

91,400 تومان

زانو 90 درجه سایز 125 – اتصالات زانو 90-125 پی وی سی آذر اتصال

45,500 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

45,500 تومان

زانو 90 درجه سایز 110 – اتصالات زانو 90-110 پی وی سی آذر اتصال

33,980 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

33,980 تومان

زانو 90 درجه سایز 90 – اتصالات زانو 90-90 پی وی سی آذر اتصال

25,060 تومان

اینچ

سایز و ضخامت

فشار

وزن

قیمت

25,060 تومان

نام محصول

سایز

تعداد در گونی

قیمت

سیفون سایز 90 – اتصالات سیفون 90 پی وی سی آذر اتصال

35,010 تومان

سایز

تعداد در گونی

قیمت

35,010 تومان

سیفون سایز 75 – اتصالات سیفون 75 پی وی سی آذر اتصال

23,510 تومان